ตรวจจับแผ่นดินไหวทั่วโลก
ตั้งแต่ เม.ย.66 - ก.ย.66 จำนวน 496 ครั้ง (ทราบตำบลที่แน่นอน)
Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Previous
Next

สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2505 โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนที่ 415 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า DETACHMENT 415 ต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับไปจึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดำเนินการแทนโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาให้กองทัพเรือดำเนินการโดยให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศไทย

รายงานแผ่นดินไหวต่างประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง จก.อศ. ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี ๒๕๖๗ และกิจกรรมวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อ.เมือง จว.เชียงใหม่

ร.ท.นิพนธ์ ดงใหญ่ นายทหารควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และประเมินสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย โดยบุคลากรจาก มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกสำหรับข้าราชการที่หมดวาระการปฏิบัติงาน จากกงสุลใหญ่ Lisa Buzenas โดยมี Mr.Robert McLaughlin ผู้อำนวยการฝ่ายแผน โปรแกรมและนโยบายต่างประเทศของ AFTAC ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๗

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง