Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Previous
Next

สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2505 โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนที่ 415 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า DETACHMENT 415 ต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับไปจึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดำเนินการแทนโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาให้กองทัพเรือดำเนินการโดยให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศไทย

รายงานแผ่นดินไหวต่างประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง