Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
ตรวจจับแผ่นดินไหวทั่วโลก
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖ จำนวน 709 ครั้ง (ทราบตำบลที่แน่นอน)
Previous
Next

สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2505 โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนที่ 415 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า DETACHMENT 415 ต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับไปจึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดำเนินการแทนโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาให้กองทัพเรือดำเนินการโดยให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศไทย

รายงานแผ่นดินไหวต่างประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร.อ.วัชรินทร์ สอนละอุ่น นายทหารควบคุมคุณภาพ สวท.ชม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพิธีฉลองพลับพลาฯ ถวายสักการะรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง