สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2505 โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนที่ 415 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า DETACHMENT 415 ต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับไปจึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดำเนินการแทนโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาให้กองทัพเรือดำเนินการโดยให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ตรวจจับแผ่นดินไหวทั่วโลก
ตั้งแต่ ต.ค.66 - มี.ค.67 จำนวน 764 ครั้ง (ทราบตำบลที่แน่นอน)
Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Royal Thai Navy Seismic Research Station
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
Previous
Next

รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศไทย

รายงานแผ่นดินไหวต่างประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมพิธีวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๕ ครบรอบปีที่ ๔๑ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ กองบังคับการกรมรบพิเศษที่ ๕ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมกับ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, วัดป่าห้วยชมพู(ธ), ไปรษณีย์เขต ๕, ไปรษณีย์แม่แตง, เทศบาลตำบลสันมหาพน และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแม่กะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๔๘ ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ “วันชาติสหรัฐ” เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้จัดงานวันชาติสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปี

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือน สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง