น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมพิธีวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๕ ครบรอบปีที่ ๔๑ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ กองบังคับการกรมรบพิเศษที่ ๕ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมกับ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, วัดป่าห้วยชมพู(ธ), ไปรษณีย์เขต ๕, ไปรษณีย์แม่แตง, เทศบาลตำบลสันมหาพน และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแม่กะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๔๘ ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ “วันชาติสหรัฐ” เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้จัดงานวันชาติสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปี

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือน สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ ๔๖ พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯ ในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องอาหารสโมสรวิทยุการบิน

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาล พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ปะชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๔ พ.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯ ในวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฯ วัดปางฮ่างดับภัยชัยมงคล ต.สบเปิง อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓ พ.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ DET415 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗