น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง จก.อศ. ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี ๒๕๖๗ และกิจกรรมวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อ.เมือง จว.เชียงใหม่

ร.ท.นิพนธ์ ดงใหญ่ นายทหารควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และประเมินสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย โดยบุคลากรจาก มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกสำหรับข้าราชการที่หมดวาระการปฏิบัติงาน จากกงสุลใหญ่ Lisa Buzenas โดยมี Mr.Robert McLaughlin ผู้อำนวยการฝ่ายแผน โปรแกรมและนโยบายต่างประเทศของ AFTAC ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ สวท.ชม. ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๖ ณ บก.มทบ.๓๓ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานี วัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การตอนรับคณาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๐ ท่าน เข้าศึกษา ดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.ชม ร่วมฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง การบริหารเงินให้อยู่รอด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ร.อ.เอกลักษณ์ กะมุตะเสน รรก.หน.การเงิน บก.อศ. เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ DET 415 พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗