You are currently viewing ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
แชร์เลย :