You are currently viewing ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

น.อ.อำนาจ ก้อนเครือ หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :