You are currently viewing สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ พร้อมด้วย นทน.หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๗๓

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ พร้อมด้วย นทน.หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๗๓ และ นทน.หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นยศ ร.อ. – น.ต. และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒๑ นาย โดยมี น.อ.ปณิธิ ทองเจือ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อรับผังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕

แชร์เลย :