You are currently viewing ให้การต้อนรับ Ambassador Robert Godec เอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Consul General Liza Buzenas กงสุลใหญ่แห่ง สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ DET 415 และข้าราชการ สวท.ชม. ให้การต้อนรับ Ambassador Robert Godec เอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชม สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๙ พ.ย.๖๕

 

แชร์เลย :