You are currently viewing การท่าอากาศยานอู่ตะเภาเข้าเยี่ยมชมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.นิรุติ คำสั้น ที่ปรึกษาการท่าอากาศยานอู่ตะเภาพร้อมคณะ ในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๖

แชร์เลย :