You are currently viewing กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดโชติกุลสุวรรณาราม(หมูบุ่น)

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หน.สวท.ชม. พร้อมข้าราชการและพนักงาน สวท.ชม. ร่วมกับ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์      เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ณ วัดโชติกุลสุวรรณาราม(หมูบุ่น)  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๙ ส.ค.๖๖

 

แชร์เลย :