You are currently viewing “กีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ กับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ”

น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.ชม และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

แชร์เลย :