You are currently viewing จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และกำลังพล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

 

แชร์เลย :