You are currently viewing กรมสวัสดิการทหารเรือจัดกิจกรรมสวัสดิการสัญจรให้แก่กำลังพลสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

จก.สก.ทร.และคณะ กำหนดเดินทางมาจัดกิจกรรมสวัสดิการสัญจรให้แก่กำลังพล สวท.ชม. ในวันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติราชการชายแดนและให้คำแนะนำและบริการต่าง ๆ

 

แชร์เลย :