You are currently viewing นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือน สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :