You are currently viewing นาวาเอก ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่           พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๔๘ ปี       แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ “วันชาติสหรัฐ”  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้จัดงานวันชาติสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปี

แชร์เลย :