You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ DET 415 พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แชร์เลย :