You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.ชม ร่วมฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง การบริหารเงินให้อยู่รอด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ร.อ.เอกลักษณ์  กะมุตะเสน รรก.หน.การเงิน บก.อศ. เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
แชร์เลย :