You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

แชร์เลย :