You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ สวท.ชม.  ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๖ ณ บก.มทบ.๓๓ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๗

แชร์เลย :