You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และประเมินสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย โดยบุคลากรจาก มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :