You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ยิงเป้าปืนพกประจำปีงบประมาณ ๖๗ ณ นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๗

แชร์เลย :