You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ DET415 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
แชร์เลย :