You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯ ในวันคล้าย     วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฯ วัดปางฮ่างดับภัยชัยมงคล ต.สบเปิง อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓ พ.ค.๖๗

แชร์เลย :