You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ปะชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๔ พ.ค.๖๗

แชร์เลย :