You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ ห้องอาหารสโมสรวิทยุการบิน

แชร์เลย :