You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดลำพูน   ในวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
แชร์เลย :