You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมกับ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่             ให้เกียรติร่วมกิจกรรมฯ

แชร์เลย :