You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมพิธีวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๕ ครบรอบปีที่ ๔๑ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ กองบังคับการกรมรบพิเศษที่ ๕  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :