You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ  ให้การต้อนรับ น.อ.รพีพงศ์  มณีพรรณ รอง จก.ขส.ทร. เป็นหัวหน้าชุดตรวจมลพิษทางอากาศ เสียง และการตรวจสอบสภาพยานพหานะของ ทร. ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ในวันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๖๗
แชร์เลย :