You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การต้อนรับคณะ ผทค.ทร พิเศษ และ ผทค.ทร เข้าเยี่ยมชมสถานีฯและฟังบรรยายความรู้ โดยมี พล.ร.อ.พิเศษ  ขันแข็ง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผอ.การเดินทาง การเยี่ยมหน่วยและศึกษาภูมิประเทศ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๗

แชร์เลย :