You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และถวายพานพุ่มสักการะ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แชร์เลย :