You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียน รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๙ นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๗

แชร์เลย :