You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แชร์เลย :