You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับ นาวาเอก อติบุตร กีรกะจินดา ผู้บังคับการโรงเรียน นายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๗

แชร์เลย :