You are currently viewing น.อ.ฤทธิเดช  เกตุทอง หน.สวท.ชม. พร้อมด้วยข้าราชการ สวท.ชม. ร่วมพิธีรับใบประกาศ สำหรับข้าราชการที่หมดวาระการปฏิบัติงาน ใน ๓๐ ก.ย.๖๖ ณ สถานกงศุลสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่

แชร์เลย :