You are currently viewing ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

     ร.ท.นิพนธ์  ดงใหญ่ นายทหารควบคุมคุณภาพฯ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

แชร์เลย :