You are currently viewing ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

ร.ท.ฉลาม  แก้ววิเศษ หัวหน้าช่างฯ ตัวแทน หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖  วันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๖๖

แชร์เลย :