You are currently viewing ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ร.อ.วัชรินทร์ สอนละอุ่น นายทหารควบคุมคุณภาพฯ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

แชร์เลย :