You are currently viewing พล.ร.ต.คมสัน  กลิ่นสุคนธ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีวัดความสั่นสะเทือน จว.เชียงใหม่ กรมอุกทกศาสตร์ กองทัพเรือ

                     พล.ร.ต.คมสัน  กลิ่นสุคนธ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีวัดความสั่นสะเทือน
จว.เชียงใหม่ กรมอุกทกศาสตร์ กองทัพเรือ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ระหว่างสถานีวัดความสั่นสะเทือนกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย โดยมี นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

แชร์เลย :