You are currently viewing พลเรือตรี ชัยฤทธิ์ เกิดผล รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๙ ธ.ค.๖๖

พลเรือตรี ชัยฤทธิ์ เกิดผล รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๙ ธ.ค.๖๖ โดยมีว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่และดร.สุกฤษฎิ์  เกิดแสง ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

แชร์เลย :