You are currently viewing พล.ร.ต.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง จก.อศ. และว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  จัดกิจกรรม มอบอุปกรณ์ต้านภัยหนาว อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา แก่ คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านแม่แสะ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แชร์เลย :