You are currently viewing พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

พลเรือตรี ชัยฤทธิ์ เกิดผล รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๙ ธ.ค.๖๕

แชร์เลย :