You are currently viewing พิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่ครบวาระการปฏิบัติราชการ ต้อนรับหัวหน้า DET415 คนใหม่ และแสดงความยินดีกับคุณเจมส์ในการเลื่อนยศ

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งข้าราชการซึ่งหมดวาระปฏิบัติงานในเดือน เม.ย.๖๖ งานเลี้ยงต้อนรับหัวหน้า DET415 Master sergeant Stephen phillip Wilson ii และงานเลี้ยงติดยศใหม่ของคุณเจมส์ technical sergeant james George rensenhouse ในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖

 

แชร์เลย :