You are currently viewing มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าชมและศึกษาดูงานด้านการตรวจคลื่นแผ่นดินไหว

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หน.สวท.ชม. พร้อมด้วยที่ปรึกษาทางเทคนิค และ ทนายทหารควบคุมคุณภาพ ฯ ให้การต้อนรับ ดร.นิติ มั่นเข็มทอง และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าชมและศึกษาดูงานด้านการตรวจคลื่นแผ่นดินไหว ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค.๖๖

 

แชร์เลย :