You are currently viewing มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว จำนวน ๑๒ นาย

พล.ร.ต.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว จำนวน ๑๒ นาย ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๖

 

แชร์เลย :