You are currently viewing รับคณะ รอง จก.ขส.ทร. ตรวจสภาพยานพาหนะ สวท.ชม.

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ น.อ.วิชชุ บำรุง รอง จก.ขส.ทร. เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เสียง และการตรวจสอบสภาพยานพาหนะของ ทร. ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ วันที่ ๑๖ ม.ค.๖๖

แชร์เลย :