You are currently viewing รับทุนการศึกษาบุตร เม.ย.๖๖

พล.ร.ท.ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เดินทางมามอบทุนการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการ และพนักงาน สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๖

 

แชร์เลย :