You are currently viewing ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๕

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทหารควบคุมคุณภาพฯ เดินทางร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๕

ถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทหารควบคุมคุณภาพฯ เดินทางร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๕

แชร์เลย :