You are currently viewing ร.ท.ฉลาม  แก้ววิเศษ นายทหารซ่อมบำรุงฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
แชร์เลย :