You are currently viewing ร.อ.วัชรินทร์  สอนละอุ่น นายทหารควบคุมคุณภาพ สวท.ชม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพิธีฉลองพลับพลาฯ ถวายสักการะรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แชร์เลย :