You are currently viewing ลงนามถวายพระพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

นาวาเอก ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทหารควบคุมคุณภาพ ฯ เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ พระตำหนักภูพิงค์คราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ม.ค.๖๖

แชร์เลย :