You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แชร์เลย :